Welhavensgate 1
2824 Gjøvik


Tlf: 61 17 34 15

Tannlege: Heidi Flatebø

Heidi startet på Gjøvik Tannlegekontor i 2019, og arbeidet tidligere ved Ullevål Hageby Tannklinikk. 

Tannlege:
Jon Berg

Jon har jobbet på Gjøvik Tannlegekontor siden 1993. 


Tannhelsesekretær:
Bente


Tannhelsesekretær:
Annie


Tannhelsesekretær:
Siv Monica